Nuori loppilainen palasi juurilleen tarjoamaan metsäalan neuvontaa ja asiantuntemusta: "Neuvonnalla saadaan tarvittaessa muodostettua uudelleen yhteys metsänomistajan ja hänen metsänsä välille"

Rasmus Nokelainen toimii päätöksenteon tukena metsänhoidossa.

Metsäomaisuusneuvonta Tuottopuu Oy palvelee asiakkaitaan heidän tavoitteidensa mukaan puukauppaan, metsänhoitoon ja metsien monikäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Rasmus Nokelainen pitää periaatteenaan sitä, että aina myös jalkautuu kohteeseen, johon on neuvontaa kohdistamassa. Tuottopuu Oy

Sisko Savolainen

Viime aikoina monet ovat innostuneet itse hoitamaan metsiään, sillä se on tuonut kaivattua vaihtelua kotona suoritetun etätyöskentelyn keskelle, tarjoten niin fyysistä kuin henkistä virkistystä omistajalleen.

– Omatoiminen metsätyö parantaa myös huomattavasti metsänomistuksen kannattavuutta. Ja vaikka metsä onkin sijoituksena matalatuottoinen, niin on se samalla kohtuullisen riskitön. Erilaisten metsätuhojen yleistymisestä on merkkejä, mutta oikeaoppisella, suunnitelmallisessa ja aktiivisella metsänhoidolla näihinkin voidaan varautua, toteaa Rasmus Nokelainen.

Nuori metsäalan ammattilainen tarjoaa yrityksensä Metsäomaisuusneuvonta Tuottopuu Oy:n nimissä asiantuntija-apua metsänomistajille.

– Yritykseni tarjoaa metsätalouden palveluita, joita metsänomistajat yleisimmin tarvitsevat. Näihin lukeutuvat mm. metsänhoitotöiden ja puukaupan kilpailutus, metsäsuunnittelu sekä niin yleistason kuin yksityiskohtaisempikin metsäneuvonta.

Nokelainen on huomannut, että metsänomistus on nyt ennennäkemättömässä murroksessa.

Omistukset siirtyvät yhä useammin henkilöille ja kuolinpesille, joilla ei ole kokemusta ja otetta metsänhoidosta. Niinpä useat uudet omistajat päätyvätkin myymään metsäkiinteistönsä, kun mieliin hiipii ajatus omasta metsänhoito-osaamisen puutteesta, tai yksinkertaisesti pelko ajan riittämättömyydestä.

– Metsäomaisuuteen liittyvällä neuvonnalla saadaan tarvittaessa muodostettua uudelleen yhteys metsänomistajan ja hänen metsänsä välille, ja ylläpidettyä sitä. Päätöksenteossa avustaminen ja omistajan oman tiedon lisääminen johtavat parhaimmassa tapauksessa omatoimiseen metsänomistamiseen ja siihen, että metsä ruvetaan näkemään taakan sijaan voimavarana, niin henkisesti kuin taloudellisestikin, kuvailee Nokelainen.

Metsäomaisuusneuvonta Tuottopuu Oy:n asiakaskuntaan kuuluvat yhtälailla niin uudet metsänomistajat kuin metsäalasta kiinnostuneet aktiiviset metsänomistajat ja yhteisötkin, jotka kaipaavat jatkoneuvontaa.

Esimerkiksi kaukokartoitusaineistojen metsävaratietojen tulkinta vaatii kriittisyyttä ja taitoa, eivätkä metsien hoidon vaihtoehdotkaan ole jokaiselle kohteelle itsestään selvät, kun tavoitellaan niin metsän kuin metsänomistajankin kannalta optimaalisinta vaihtoehtoa.

Asiantuntija on selvillä erilaisista toimenpideketjuista ja metsänhoitomenetelmistä, ja pystyy näitä työssään hyödyntämään.

Liikkeelle lähdetään asiakkaan toiveista ja kohteen tarjoamista mahdollisuuksista.

– Ehdin aidosti perehtyä jokaiseen eteeni tulevaan työmaahan kuin ne olisivat omiani, Rasmus Nokelainen sanoo.

– Tuottopuussa asetan itse itselleni tavoitteet, ja pyrin näin pitämään yllä palveluni korkeaa laatua. Tätä päämäärää edistävät puolueeton hankkeiden kilpailutus ja neuvonta. Veloitan asiakkaitani palveluideni perusteella, eli työlajista riippuen joko työmaan pinta-alaan, kiintokuutiometreihin tai käytettyihin työtunteihin pohjautuen.

Lisätietoja tuottopuu.fi, instagram @tuottopuu ja fb Metsäomaisuusneuvonta Tuottopuu Oy.

Nuori ammattilainen palasi juurilleen

Metsäomaisuusneuvonta Tuottopuu Oy on vuoden alussa perustettu yritys, joka toimii metsänomistajien tukena Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Päätoimialue on Loppi ja sen ympäryskunnat.

Metsätalousneuvoja, metsätalousinsinööri (AMK) Rasmus Nokelainen (25 vuotta) Maakylästä Läyliäisistä palasi Lopelle työskenneltyään pari vuotta Tampereella tutkintoaan vastaavissa töissä.

– Katsoin järkeväksi aloittaa yritykseni toiminnan ”tutuista metsistä”, eli kotipaikkakunnaltani.

Nokelainen on käynyt koulunsa Lopella ja suorittanut metsäalan tutkintonsa Hämeen Ammattikorkeakoulussa Evon metsäoppilaitoksessa.

– Olen ollut jo pienestä mukana kotitilan metsänhoitotöissä. Ajatus metsäammattilaisen urasta alkoi tuntua luontevalta lukion loppupuolella ja niin hakeuduin opiskelemaan alaa. Nyt minulla on jo myös vähän omiakin metsiä Lopella, kertoo Rasmus Nokelainen.

– Viihdyn työssäni erittäin hyvin ja olen onnellinen päätöksestäni tarjota toimialueeni metsänomistajille sellaista palvelua ja neuvontaa, jota itse tahtoisin metsänomistajana saada; yksilöllistä, asiantuntevaa ja suoraselkäistä.

Kommentoi