Seurakunta järjestää kaksi kunnallisvaalipaneelia – ensimmäinen tiistaina 2.3.

Lopen seurakunta laajentaa toimintaansa myös kunnallisen päätöksenteon avuksi. Seurakunta järjestää kaksi kuntavaalipaneelia, joihin sekä keskustelijat että katsojat voivat osallistua etäyhteyksien kautta.

Puhetta johtaa ja tapahtumia juontaa kirkkoherra Tuomas Hynynen.

– Pyrimme esittämään hiukan erilaisia kysymyksiä kuin perinteisissä paneeleissa. Esimerkiksi tulemme kysymään, millaisia toimenpiteitä kunnassa tarvittaisiin eri tavoin huono-osaisten auttamiseksi. Samoin esille tulevat myös luontoarvot.

– Lopen seurakunta pitää tärkeänä, että kunnan päättäjiksi valitaan luottamushenkilöitä, jotka hoitavat yhteisiä asioita taitavasti ja vastuuntuntoisesti. Luottamushenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että kaikkien loppilaisten toiveet ja tarpeet ja luomakunnan hyvinvointi tulevat tasapainoisesti huomioiduksi päätöksenteossa. Siksi seurakunta toivoo, että kaikki äänioikeutetut tutustuvat kevään aikana eri ehdokkaisiin ja ryhmiin ja käyttävät ääntään kuntavaaleissa, selventää Hynynen.

Ensimmäinen paneeli toteutetaan jo 2.3. kello 18 alkaen. Tämä ajankohta on viikkoa ennen virallisen ehdokasasettelun päättymistä.

Paneeliin voi ilmoittautua yksi henkilö jokaisesta ryhmästä, joka aikoo asettaa ehdokaslistan.

– Näin paneelikeskustelu voi edistää sitä, että viimeisetkin ehdokkuutta harkitsevat voivat löytää itselleen sopivan ryhmän. Seurakunta on kaikille avoin, niinpä emme edellytä keskustelijoilta seurakunnan jäsenyyttä, selventää Hynynen ratkaisua.

Lopen seurakunnalla on hyvät valmiudet paneelin toteuttamiseen.

– Seurakunta on korona-aikana hankkinut tekniikkaa ja kehittänyt osaamista striimausten ja etäkeskustelujen osalta. Kun koronatilanne estää suurimman osan paikan päällä toteutettavista tilaisuuksista ja kohtaamisista, seurakunta haluaa kantaa kortensa kekoon myös kuntavaalien suhteen.

Hynynen itse siis toimii keskustelun puheenjohtajana.

– Pyrimme saamaan lyhyitä, napakasti asiat esiin tuovia puheenvuoroja. Myös puheenvuoron maksimipituus on määritelty. Käyttöön tulee jonkinasteinen digitaalinen kilikello, jossa huomautetaan puheenvuoron venymisestä. Ihan tuomiopäivän pasuunasta ei ole kyse, mutta tapahtuman onnistunut läpivienti edellyttää tiukkuutta tässä suhteessa.

Toiseen paneeliin 30.3. kello 18 kutsutaan yksi edustaja jokaiselta ehdokaslistalta. Loppilaiset voivat ehdottaa kysymyksiään paneelikeskusteluihin sähköpostitse tuomas.hynynen@evl.fi

Lähetys alkaa noin viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua seurakunnan Facebook-sivulla https://www.facebook.com/lopenseurakunta sekä YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/lopensrk

Tallenteet ovat katsottavissa kuntavaaleihin 18.4. saakka.

Kommentoi