Ohjaamo on nuoria varten – palveluun voi tulla anonyymisti ilman ajanvarausta

Ohjaamo palvelee kaikkia alle 30-vuotiaita nuoria.

Satu-Maria Hietala-Virtanen on Lopen etsivä nuorisotyöntekijä. Hänet tavoittaa muun muassa Kuntalan Ohjaamosta tiistaisin. Susanna Korström

Susanna Kortström

Ohjaamoja on Suomessa 70:llä eri paikkakunnalla. Valtakunnallisena brändinä se on jo monille nuorille tuttu juttu, johon on helppo pistäytyä – vaikka vain kahville.

Ohjaamo palvelee kaikkia alle 30-vuotiaita nuoria matalalla kynnyksellä. Sinne voi tulla anonyymisti ja ilman ajanvarausta, eikä tarvitse pelätä asiakkuuden syntymistä. Lopella Ohjaamo aloitti 1.9.2020 ja on avoinna Kuntalassa aina tiistai-iltapäivisin.

Koronasta huolimatta Riihimäen seudun Ohjaamo on voinut tarjota palvelujaan nuorille myös kasvotusten.

Ohjaamosta saa maksutonta opastusta, tietoa ja ajatusten vaihtoa moniin arkeen liittyviin asioihin.

Ohjaamo käsittää yhteensä noin kolmekymmentä työntekijää ja viisitoista eri ammattinimikettä. Palvelussa ovat mukana muun muassa työvoimatoimisto, KELA, etsivä nuorisotyö, opinto- ja sosiaaliohjaus, nuorten terveydenhoitopalvelut ja ammatinvalinnan psykologi.

Tammikuusta lähtien ONNI-hanke toi uusimpana Ohjaamon kokonaisuuteen psykososiaalista tukea hyvinvointivalmennuksena.

Valmennuksessa on jo kymmenkunta nuorta.

Sen tehtävänä on auttaa nuoria aikuisia löytämään omia vahvuuksiaan ja vahvistaa niitä.

– Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja tällä hetkellä valmennuksessa on jo kymmenkunta nuorta, Ohjaamo-koordinaattori Anu Mattila sanoo.

Ohjaamon kautta tarjolla on myös valtakunnallisia ryhmävalmennuksia verkossa.

Tärkein asia Ohjaamon toiminnassa on, että nuoret tuntevat tulleensa kuulluiksi ja autetuiksi kokonaisvaltaisesti, juuri heitä itseänsä mietityttävissä asioissa.

Ohjaamon myötä Lopelle on saatu jalkautumaan lisää seutukunnallisia, nuorille suunnattuja palveluja.

Palvelut, jotka eivät ole Lopella fyysisesti ovat kuitenkin myös loppilaisten nuorten hyödynnettävissä Ohjaamossa Riihimäellä, kuten ammatinvalinnanpsykologi sekä NUPPI:n päihdetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

– Lopen Ohjaamossa on käynyt kivasti nuoria. Olemme palvelleet keskimäärin kolmea nuorta kertaa kohti. Tarkkoja lukuja on vaikea antaa, sillä Kuntalan lisäksi loppilaiset ovat voineet saada palvelujamme sähköisten kanavien kautta muinakin päivinä tai he ovat voineet käydä Ohjaamolla Riihimäellä.

Etsivä nuorisotyö liikkuu nuoren mukana

Lopella etsivää nuorisotyötä tekee Satu-Maria Hietala-Virtanen, yhteistyökumppaneinaan muun muassa Kela, sosiaalitoimi ja Lopen kunnan työllisyyskoordinaattori.

Etsivä nuorisotyö etsii alle 29-vuotiaille elämäntilanteeseen sopivimmat palvelut ja vaihtoehdot ja antaa käytännön läheistä apua esimerkiksi raha-, asunto- ja opiskelupaikka-asioissa.

Lopella etsivällä nuorisotyöllä on keskimäärin 50 asiakasta vuodessa. Osa heistä saattaa olla pidempiaikaisia, osan asiat järjestyvät lähes yhdellä puhelinsoitolla.

Satu-Maria Hietala-Virtanen toivoo, että nuoret olisivat häneen yhteydessä matalalla kynnyksellä.

– Koska työni perustuu vapaaehtoisuuteen, niin minä en anna mitään karensseja tai muita vastaavia. Päin vastoin, pyrin auttamaan siinä, että tämmöisiltä tilanteilta vältyttäisiin.

Yksilötyön lisäksi etsivä nuorisotyö järjestää pienryhmiä eri teemojen ympärille.

Kommentoi