Lukijalta: Ikäihmisten ääni saatava viimein aidosti kuuluviin

Kuntavaalit järjestetään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan. Siltä ainakin näyttää, kun on seurannut puolueiden puheenjohtajien kannanottoja.

Vaalien jälkeen kunnissa käydään läpi hallintosäännöt, joissa määritellään muun muassa eri lautakuntien koot, toiminnot ja kokoonpanot. Viime vaalien jälkeen vanhusneuvostojen asemaa vahvistettiin ja niiden toimintaedellytyksiä parannettiin. Kuntalain 27§:ssä säädetään, että kunnan on on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis -ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä ikääntyneen hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, ympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoissa suoriutumiseen, ikääntyneen väestön tarvitsemiin palveluihin liittyen.

Luotiin siis mahdollisuudet vastata vanhuspalvelulaissa määrättyihin velvoitteisiin. Onko vanhusneuvosto päässyt vaikuttamaan ja antamaan lausuntonsa ikäihmistä koskevissa asioissa? Onko lain kirjain toteutunut? Voitaisiin käydä tutkimassa kunnan tekemiä ikäihmistä koskevia päätöksiä kuinka monesta löytyy suunnittelun valmistelusta vanhusneuvoston lausunto ja mielipide. Onko liian moni ikäihmisiä koskeva päätös tehty vanhusneuvostoa kuulematta? Onko vanhusneuvosto jäänyt pelkäksi ystävänpäivän ja vanhustenviikon järjestäjäksi?

Miten saadaan varmistettua, että ikäihmisiä koskevissa valmisteluissa ja päätöksissä kuuluu myös heidän äänensä, joita päätökset koskevat, ja että myös lain kirjain toteutuu?

Yhtenä ratkaisuna on, että kunnan hallintosääntöä muutetaan niin että vanhusneuvoston tulee valita keskuudestaan henkilö ja hänelle varahenkilö perusturvalautakuntaan. Edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus perusturvalautakunnan kokouksissa. Näin on jo toimittu joissain kunnassa.

Onko vanhusneuvosto jäänyt pelkäksi ystävänpäivän ja vanhustenviikon järjestäjäksi?

Eläkeliiton Lopen yhdistyksen hallitus käsitteli tätä asiaa omassa kokouksessaan ja päätti tehdä aloitteen Lopen kunnanhallitukselle/valtuustolle koskien kunnan hallintosääntöä ja siinä vanhusneuvoston edustusta perusturvalautakunnassa.

Se tulee esittämään, että hallintosääntöä muutetaan niin, että vanhusneuvostolla on edustus perusturvalautakunnassa varajäsen voisi olla vammaisneuvostosta, jolloin kun käsittelyssä olisi vammaisneuvostoa koskeva asia, edustaja tulisi vammaisneuvostosta.

Seppo Kuparinen

puheenjohtaja

Eläkeliiton Lopen Yhdistys ry

Kommentoi